Wyszukiwarka

2018-1 Vox Domini

nakład wyczerpany

Wydawnictwo Vox Domini ISSN 1232-7492.

Spis treści:

Nie można zaprzeczyć owocom Medziugorja – str. 3
Z kamerą na zlecenie Matki Bożej – str. 5
Wizyta w Medziugorju apba Henryka Hosera – str. 7
Spotkanie z dziennikarzami – str. 9
W Medziugorju panuje atmosfera modlitwy – str. 10
Zostałam uzdrowiona w Lourdes i w Medziugorju – str. 11
O.T.Pervan: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – str. 13
O.M.Sakota: Bądź dla innych przedłużeniem Moich Rąk – str. 15
Mojej siostrze Mariji ukazała się Matka Boża – str. 16
Orędzia Matki Bożej – str. 18
Zmarł twórca hagioterapii o. T. Ivanćić – str. 20
O. Ivanćić:  Jestem przekonany o prawdziwości objawień – str. 21
160 lat szczególnej obecności Matki Bożej w Lourdes – str. 22
O „Poemacie” – Bóg w tym dziele daje nam Siebie – str. 28
Zmarł o. Ludwik Kaszowski – str. 32
Pożegnanie o. Wołoszyna – str. 33
O. Różycki: Pielgrzymka z Vassulą; Jedność w różnorodności – str. 34
Dialog pomiędzy Vassulą, a Kongregacją Nauki Wiary – str. 36
„Niebo istnieje naprawdę” – str. 41
Nieujawnione orędzia (8) – str. 42
Bł. Maria Bolognesi – str. 48
Świadectwa – str. 55
Wspomnienie Matki Kościoła w całym Kościele – str. 56
Kanonizacja Pawła VI – str. 57
Błogosławieni jesteście... – str. 58
Z życia kościoła – str. 60

Model: czasopismo.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com