Wyszukiwarka
Subskrypcja

Dzieło Intronizacji Najśw. Serca Jezusa w ujęciu jego zał.

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo Vox Domini, format 160x110 mm, ISBN: 978-83-86092-98-7, miękka oprawa, objętość 96.

Dzieło Intronizacji Najśw. Serca Jezusa w ujęciu jego założyciela - o. Mateo Crawley-Boevey SSCC. W roku 2007 minęło 100 lat od rozpoczęcia Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ta ważna rocznica zachęciła do ponownego spojrzenia na Dzieło, oficjalnie zapoczątkowane przez zakonnika Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi o. Mateo Crawley-Boevey (1875-1960) w roku 1907. Celem intronizacji jest przywrócenie najwyższych praw Jezusa - Króla Miłości w rodzinach chrześcijańskich, a poprzez rodziny w całym społeczeństwie. Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, pragnie panować w każdym ludzkim sercu poprzez swoją miłość. Ta miłość z natury rzeczy nie może być bierna, ale zachęca i mobilizuje do działania. "Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą" - przypomina św. Jan Apostoł (1 J 3,18).

Model: książka nowa.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com