Wyszukiwarka

Poemat Boga Człowieka komplet 10 książek

Cena:316.00
Do koszyka
Wydawnictwo Vox Domini, 7 ksiąg, 16 tomów, 10 książek.
 

"Poemat Boga-Człowieka" to zapis wizji włoskiej mistyczki Marii Valtorty (1897-1961) odnoszących się do życia i działalności Jezusa Chrystusa. Oryginalne włoskie wydanie podzielono na siedem Ksiąg, z których każda odpowiada jednemu okresowi z życia Jezusa Chrystusa. Wszystkie wydarzenia opisane są językiem barwnym, plastycznym, dającym poczucie rzeczywistego uczestnictwa w przedstawionych wydarzeniach. Część wizji została przekazana Marii Valtorcie przez Jezusa Chrystusa w postaci wewnętrznych dyktand, które zapisywała w chwili ich słyszenia. Wiele jest pozytywnych opinii o dziele kobiety, która z powodu paraliżu spędziła całe swe życie przykuta do łóżka, a stworzyła na 5000 tysiącach stron dzieło monumentalne, zawierające syntezę osobowości i nauczania Syna Bożego. W wyrażanych o tej książce opiniach zwraca się uwagę na jej całkowitą zgodność z duchem Ewangelii oraz na fakt, że nawet współczesne odkrycia archeologiczne potwierdzają opisy miejsc, szczegóły budowli, odległości, określone przez M. Valtortę w "Poemacie...". Nie trzeba dodawać, że osoba pozbawiona możliwości swobodnego poruszania się została też pozbawiona okazji do studiowania Pisma Świętego, historii, archeologii, geografii i innych dziedzin nauki. Tymczasem jej pisma dają nieustanne świadectwo doskonałej wiedzy o życiu i obyczajach w Palestynie i Rzymie za życia Chrystusa. Między innymi papież Pius XII, po przeczytaniu "Poematu Boga-Człowieka" powiedział: "Opublikujcie tę pracę w formie, w jakiej została napisana. Nie ma potrzeby, aby wydawać opinię o jej pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie.
Jest to najpełniejsze polskie wydanie najważniejszego dzieła Marii Valtorty, w 10 obszernych tomach (w sumie jest to 5170 stron ). Prosimy: nie dajcie się zmylić skrótom, streszczeniom, omówieniom, które całkowicie pozbawiły to dzieło głębi i blasku. Święty Ojciec Pio wypowiedział się o dziele Marii Valtorty. Bardziej niż tylko "doradzał" swej duchowej córce, Elizie Lucci, aby czytała pisma Valtorty, powiedział jej bowiem stanowczo: "Ja nie radzę - ja ci nakazuję czytać." (Z listu Rosi Giordani, 7 stycznia 1989, San Giovanni Rotondo)
Tej samej autorki:
Poemat Boga-Człowieka
Rozważania Różańcowe
Rozważania Tajemnic światła
Koniec Czasów
Poznać Ewangelię
Godzina Święta
Cierpienie Jezusa - Cierpienie dla Jezusa...
Uczynki Miłosierdzia
Kto przychodzi do Mnie, nie będzie pragnął
Przygotowanie na spotkanie z Ojcem

Model: Książki nowe.

Cechy
Cechy
Bestsellerytak

Osoby, które kupiły ten produkt kupiły także:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com