Wyszukiwarka

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi osób Przyłączających się do Ruchu Maryjnego

Cena:1.00PLN
Do koszyka

Wydawnictwo Vox Domini, widokówka rozmiar 15x10 cm, twardy papier.

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi osób Przyłączających się do Ruchu Maryjnego

Dziewico z Fatimy, Matko Miłosierdzia, Królowo Nieba i ziemi. Ucieczko

grzeszników! Przyłączając się do Ruchu Maryjnego, poświęcamy się

w szczególny sposób Twojemu Niepokalanemu Sercu. Poświęcamy się

Tobie w tym celu, aby z Tobą i przez Ciebie przeżywać wszystkie obowiązki podjęte

w sakramencie chrztu świętego. zobowiązujemy się również wypracowywać

w sobie owo wewnętrzne nawrócenie, tak wymaganie przez Ewangelie,

które wyzwoliłoby nas od wszelkiego przywiązania do siebie  i do kompromisów

ze światem, abyśmy tak jak Ty byli gotowi pełnić zawsze i wyłącznie wolę Ojca.

Powierzając Tobie, Matko Najsłodsza i Miłosierna, nasze życie i chrześcijańskie

powołanie, abyś nim rozporządzała na rzecz Twoich zbawczych planów - w tej

decydującej godzinie, jaka ciąży nad światem - zobowiązujemy się żyć zgodnie

z Twoimi pragnieniami. W szczególności zaś zobowiązujemy się odnowić ducha

modlitwy i pokuty, żarliwie uczestniczyć we Mszy św i w apostolstwie, odmawiając

codziennie Różaniec Święty i prowadzić tak poważny sposób życia, zgodny z Ewangelią,

bym był dla wszystkich dobrym przykładem zachowywania Bożego prawa i praktywowania

cnót chrześcijańskich, zwłaszcza czystości...

Modlitwa z książki ks. St. Gobi "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej".

Model: widokówka nowa.