Wyszukiwarka

Catalina Rivas - WIZJE MISTYCZNE Komplet pism (W ZESTAWIE Z PŁYTĄ)

Cena:40.90PLN
Do koszyka

Wydawnictwo Vox Domini, 5 książek + audiobook CD mp3.

Komplet pism zawiera tekst wszystkich przetłumaczonych dotąd wizji Cataliny Rivas oraz płytę DC mp3:
1) TAJEMNICA MSZY SPOWIEDZI I MSZY ŚW. (64 str.), ISBN 978-83-86092-87-1, miękka oprawa. Fragment pism boliwijskiej mistyczki, posiadających aprobatę Kościoła. Książeczka zawiera niezwykły opis przeżyć Cataliny podczas Mszy świętej oraz pouczenie, jakie otrzymała od Jezusa Chrystusa i Jego Matki o znaczeniu poszczególnych jej części oraz wizję dotyczącą spowiedzi.
2) BOŻA OPATRZNOŚĆ (64 str). ISBN 978-83-86092-89-5, miękka oprawa. Książeczka ma podtytuł "Jasna wizja śmierci" i napisana została tuż po śmierci jej brata i matki. Zawiera piękne pouczenie Jezusa o tym, jaką wartość ma towarzyszenie człowiekowi w przejściu na drugi świat oraz o tym, że życie nigdy się nie kończy... W drugiej części znajduje się niezwykła wizja oraz refleksje pomagające zrozumieć znaczenie i głębię sakramentu spowiedzi św. Jak zapewnia Catalina i jak świadczy o tym wielu czytelników, po przeczytaniu tych stronic zarówno Msza św. jak i spowiedź jest od tej pory przeżywana jak nigdy dotąd, głębiej, lepiej, bardziej świadomie...
3) MĘKA PAŃSKA (80 str.) ISBN 10 83-86092-05-X, miękka oprawa. Książka nosi podtytuł: Refleksje Pana Jezusa nad tajemnicą Jego cierpienia oraz nad wartością, jaką miało ono dla Odkupienia. Objętość: 80 stron.
4) Z SYNAJU NA KALWARIĘ. Refleksje o ostatnich słowach Pana Jezusa (80 str.). ISBN 978-83-86092-92-5, miękka oprawa. Wszystkie publikacje ukazują się drukiem po zatwierdzeniu przez biskupa, któremu podlega. Po lekturze niniejszej publikacji biskup napisał: "Lektura książki „Z Synaju na Kalwarię” kreśli piękny plan dla całkiem nowego wzrostu duchowego. Nie znalazłem w jej treści nic, co przeczyłoby Pismu Świętemu jak również nic, co byłoby niezgodne z doktryną Kościoła. Znalazłem jedynie pojęcia i zasady, które mogą dopomóc wewnętrznemu ubogaceniu wierzącego. Z tego powodu udzielam mojego Imprimatur, prosząc naszego Stwórcę o Jego specjalnie błogosławieństwo dla każdego czytelnika. San Vicente, El Salvador, 9 lutego 2004" Podpisał: José Oscar Barahona C. Biskup San Vicente El Salvador, Ameryka Środkowa Streszczenia pism Cataliny drukowało w Polsce pismo "Miłujcie się".
5) ODDAŁEM ZA CIEBIE MOJE ŻYCIE - 72 str. ISBN 978-83-86092-17-8, miękka oprawa. Refleksje podyktowane w Wielkim Poście w latach 2005-2009.
6) Na dołączonej płycie CD mp3 znajduje się nagranie "TAJEMNICA MSZY ŚW, ŚWIADECTWO O SPOWIEDZI, BOŻA OPATRZNOŚĆ".  ISBN 978-83-86092-36-9.

Model książka + płyta CD mp3 nowa.

Catalina Rivas - WIZJE MISTYCZNE Komplet pism (W ZESTAWIE Z PŁYTĄ) - Cechy
Cechy
Bestsellerytak