Wyszukiwarka

Poemat Boga-Człowieka + Poznać Ewangelię

Cena:358.00PLN
Do koszyka
 
Poemat Boga Człowieka, Wydawnictwo Vox Domini,7 ksiąg, 16 tomów, 10 książek + Poznać Ewangelię
 
"Poemat Boga-Człowieka" to zapis wizji włoskiej mistyczki Marii Valtorty (1897-1961) odnoszących się do życia i działalności Jezusa Chrystusa. Oryginalne włoskie wydanie "Ewangelia jaka została mi objawiona" podzielono na siedem Ksiąg, z których każda odpowiada jednemu okresowi z życia Jezusa Chrystusa. Wszystkie wydarzenia opisane są językiem barwnym, plastycznym, dającym poczucie rzeczywistego uczestnictwa w przedstawionych wydarzeniach. Część wizji została przekazana Marii Valtorcie przez Jezusa Chrystusa w postaci wewnętrznych dyktand, które zapisywała w chwili ich słyszenia. Wiele jest pozytywnych opinii o dziele kobiety, która z powodu paraliżu spędziła całe swe życie przykuta do łóżka, a stworzyła na 5000 tysiącach stron dzieło monumentalne, zawierające syntezę osobowości i nauczania Syna Bożego. W wyrażanych o tej książce opiniach zwraca się uwagę na jej całkowitą zgodność z duchem Ewangelii oraz na fakt, że nawet współczesne odkrycia archeologiczne potwierdzają opisy miejsc, szczegóły budowli, odległości, określone przez M. Valtortę w "Poemacie...". Nie trzeba dodawać, że osoba pozbawiona możliwości swobodnego poruszania się została też pozbawiona okazji do studiowania Pisma Świętego, historii, archeologii, geografii i innych dziedzin nauki. Tymczasem jej pisma dają nieustanne świadectwo doskonałej wiedzy o życiu i obyczajach w Palestynie i Rzymie za życia Chrystusa. Między innymi papież Pius XII, po przeczytaniu "Poematu Boga-Człowieka" powiedział: "Opublikujcie tę pracę w formie, w jakiej została napisana. Nie ma potrzeby, aby wydawać opinię o jej pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie. Jest to najpełniejsze polskie wydanie najważniejszego dzieła Marii Valtorty, w 16 tomach 10 książkach. Święty Ojciec Pio wypowiedział się o dziele Marii Valtorty. Bardziej niż tylko "doradzał" swej duchowej córce, Elizie Lucci, aby czytała pisma Valtorty, powiedział jej bowiem stanowczo: "Ja nie radzę - ja ci nakazuję czytać." (Z listu Rosi Giordani, 7 stycznia 1989, San Giovanni Rotondo)
 
Do kompletu książek jest dodany - przewodnik po tekście pt. "Poznać Ewangelię", objętość 144 strony. Chcąc w sposób jak najpełniejszy połączyć treść "Poematu..." z odpowiednimi tekstami z Pisma Świętego, opracowaliśmy wykaz odnośników do pism M. Valtorty. Odnośniki te zostały uporządkowane na różne sposoby: - według czytań liturgicznych roku A,B,C; - według świąt i uroczystości; - według Ksiąg Starego Testamentu; - według rozdziałów Ewangelii. Uzupełnienie stanowi wykaz wizji i dyktand zawartych we wszystkich księgach "Poematu Boga-Człowieka" oraz w "Rozważaniach Różańcowych", a także - odrębny wykaz przypowieści Jezusa. Chcąc skorzystać z tych wykazów, np. w celu przemedytowania jakiegoś wersetu Pisma Świętego lub przygotowania się do liturgii słowa, wystarczy znać fragment Ewangelii przeznaczony na daną niedzielę lub święto, a nawet na każdy dzień roku, a następnie odszukać go w "Poemacie...".
 

Tej samej autorki:
Rozważania Różańcowe
Rozważania Tajemnic światła
Koniec Czasów
Poznać Ewangelię
Godzina Święta
Cierpienie Jezusa - Cierpienie dla Jezusa...
Uczynki Miłosierdzia
Kto przychodzi do Mnie, nie będzie pragnął
Przygotowanie na spotkanie z Ojcem
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
 
Model: Książka