Wyszukiwarka

Poznać Ewangelię

Cena:10.00PLN
Do koszyka

Wydawnictwo Vox Domini, rozmiar 205x145, ISBN 978-83-947703-4-1, miękka oprawa.

"Poznać Ewangelię" objętość 144 strony. Chcąc w sposób jak najpełniejszy połączyć treść "Poematu..." z odpowiednimi tekstami z Pisma Świętego, opracowaliśmy wykaz odnośników do pism M. Valtorty. Odnośniki te zostały uporządkowane na różne sposoby: - według czytań liturgicznych roku A,B,C; - według świąt i uroczystości; - według Ksiąg Starego Testamentu; - według rozdziałów Ewangelii. Uzupełnienie stanowi wykaz wizji i dyktand zawartych we wszystkich księgach "Poematu Boga-Człowieka" oraz w "Rozważaniach Różańcowych", a także - odrębny wykaz przypowieści Jezusa. Chcąc skorzystać z tych wykazów, np. w celu przemedytowania jakiegoś wersetu Pisma Świętego lub przygotowania się do liturgii słowa, wystarczy znać fragment Ewangelii przeznaczony na daną niedzielę lub święto, a nawet na każdy dzień roku, a następnie odszukać go w "Poemacie...".

Model: książka nowa.