Wyszukiwarka

Wielkie Tajemnice: Śmierć i wieczne istnienie

Cena:15.50PLN
Do koszyka

Wydawnictwo Vox Domini, format 145x205 mm. ISBN 978-83-86092-94-9, miękka oprawa.

Ks. Michał Kaszowski - "Śmierć i wieczne istnienie", objętość 336 stron.

Ponieważ każdy człowiek styka się ze śmiercią, która wcześniej czy później dotknie również jego samego, dlatego wytwarza sobie jakąś jej wizję. Czy jednak człowiek może w pełni przeniknąć tajemnicę końca swojego ziemskiego życia, tajemnicę śmierci? Tak, może w pewnym stopniu ją przeniknąć, ale musi się oprzeć na wiedzy kogoś, kto zna prawdę o śmierci i nie rozpowszechnia jedynie swych subiektywnych wyobrażeń i poglądów. Musi się oprzeć na odpowiednim autorytecie, którym ostatecznie jest wszechwiedzący Bóg. Książka, będąca pierwszym tomem z serii „Wielkie Tajemnice”, próbuje udzielić odpowiedzi – opartej na wierze Kościoła – na różne pytania o charakterze eschatologicznym, takie jak: Skąd się wzięła śmierć? Dlaczego istnieje ona pomimo dzieła Odkupienia dokonanego przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa? Co się dzieje z umierającym człowiekiem, z jego „ja”, z jego osobowością, z jego życiem psychicznym? Na czym polega wyjście przez śmierć poza ziemską przestrzeń, czas i historię? I wiele innych pytań... Ten tom jest refleksją nad sposobem istnienia zmarłych od chwili ich śmierci do zmartwychwstania ciał. Lektura ubogaca poszukujących jedynej Prawdy bogactwem przemyśleń ks. dra Michała Kaszowskiego, który ukazując, w charakterystyczny dla siebie sposób – jasno, prosto i jednoznacznie – nauczanie Kościoła katolickiego, nie stroni od refleksji nie tylko nad pismami teologów, ale też mistyków oraz świętych.
Ks. Michał Kaszowski, tytuł doktora teologii uzyskał na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w Belgii (1977), był wykładowcą na katolickich uczelniach, prowadzi również własny serwis internetowy
http://www.teologia.pl. Książka liczy 336 stron. Wszystkie jego publikacje są w bardzo przystępnej dla czytelnika formie pytań i odpowiedzi.
Podobna tematyka:
Catalina Rivas "Boża Opatrzność"
Maria Valtorta "Przygotowanie na spotkanie z Ojcem"
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie.........................................................................5
1. Śmierć dopuszczona przez Boże Miłosierdzie......................................11
2. Następstwo grzechu zamienione przez Chrystusa w narzędzie zbawienia.............18
3. Śmierć istnieje, chociaż Chrystus dokonał dzieła odkupienia ....................23
4. Śmierć – nauczycielka przemawiająca głośno i zdecydowanie......................45
5. Umierający mówią do żyjących.....................................................59
6. Bolesna śmierć bliskich.........................................................65
7. Śmierć ciała, śmierć duszy, śmierć wieczna i „śmierć śmierci”...................74
8. Śmierć nie pozbawia człowieka istnienia........................................105
9. Przejściowe naruszenie jedności natury ludzkiej przez śmierć....................109
10. Nieśmiertelna dusza nadal ist­nieje po śmierci człowieka. ......................118
11. Biblijne i filozoficzno-teolo­giczne określenia duszy...........................130
12. Pozorne zniszczenie całego życia przez śmierć..................................137
13. Osobą – na ziemi i osobą – w wieczności........................................147
14. Ludzkie „ja” istnieje po śmierci...............................................153
15. Świadomość ludzka na ziemi i po śmierci........................................160
16. Czy wszystkie uzdolnienia człowieka giną w chwili śmierci?.....................168
17. Myślenie i poznanie nie kończy się z chwilą śmierci............................173
18. Pamięć u zmarłych..............................................................180
19. Wolna wola nadal istnieje......................................................184
20. Problem odczuwania i cier­pienia po śmierci.....................................190
21. Zdolność do kontaktu z in­nymi bytami osobowymi.................................194
22. Bierność czy aktywność po śmierci?.............................................206
23. Wyjście poza ziemską przestrzeń przez śmierć...................................216
24. Wyjście poza ziemski czas i wejście w wieczność przez śmierć...................233
25. Czy śmierć odrywa od ziemskiej historii zbawienia?.............................246
26. Stopniowe realizowanie się wydarzeń eschatologicznych po­mimo znajomości przyszłości przez Boga i wieczności Jego działań..................................................................253
27. Co nie następuje w chwili śmierci człowieka?...................................259
28. Niezmienność i zmien­ność po śmierci............................................268
29. Śmierć nie rozpoczyna nowego wcielenia się duszy...............................273
30. Słabość materialistycz­nego podejścia do śmierci i duszy ludz­kiej...............278
31. Teoria „śmierci totalnej”......................................................290
32. Manipulacja nie tylko wtedy, gdy mówi się o śmierci i o du­szy..................293
33. Tendencyjne metody interpre­towania Pisma Świętego..............................308

Dostępna w formie audiobook

Model: książka nowa.